Skaly

Nechala & Co.

Vďaka tímovej spolupráci právnikov a ich rozdielnym skúsenostiam dokáže advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. poskytovať kvalitné právne poradenstvo prakticky vo všetkých oblastiach slovenského práva. Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti obchodného práva a hospodárskej súťaže, občianskeho a rodinného práva, pracovného práva, ako aj v špecifických oblastiach – napríklad právo duševného vlastníctva (najmä počítačové právo), ochrana osobných údajov, mediálne právo, verejné obstarávanie.

Novinky & médiá

Štvrtok, 04. Máj 2017

Advokátska kancelária Nechala & Co. s. r. o. zmenila sídlo.

Advokátska kancelária Nechala & Co. s. r. o. sa presťahovala do nových priestorov.

Mailing list

Prihláste sa do mailinglistu, ak chcete získať najnovšie právne informácie a novinky:


Spravodaj

Stiahnite si najnovší Spravodaj

Kontakt

Nechala & Co. s.r.o.

Továrenská 10
811 09 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 2 2042 2010

email: advocate@advocate.sk