Skaly

Nasi pracownicy

Informacje o doświadczeniu i stanowiskach pracowników spółki Nechala & Co.

Prawnicy

Tłumacze

 • Martin Prcúch

 • Monika Nechalová

Ekspert ds. IT

 • Tomáš Bittara

Office Manager

 • Marián Babitz
image

Profil pracownika

Imię i nazwisko: Pavel Nechala

Stanowisko: Adwokat

Członkowstwo w organizacjach: Słowacka Izba Adwokacka

Długość praktyki zawodowej: 15 lat

Kontakt: nechala@advocate.sk

Znajomość języków: Język angielski
Język niemiecki


Wykształcenie: Wydział Prawa, Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława (mgr)

Wydział Prawa, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika, Koszyce (dr)

Wydział Prawa, Uniwersytet Trnawski (studia PhD. - w toku)

Workshop praca z mediami i pisanie dla mediów, Londyn, Wielka Brytania (2010)

Konferencja międzynarodowa: EUROPEAN DATA PROTECTION INTENSIVE, Amsterdam, Holandia (2007)

Warsztaty robocze NATO Advanced Research Workshop, Defence Academy of the UK, Londyn, Wielka Brytania(2007)

Robocze spotkanie edukacyjne w zw. z zakładaniem Antykorupcyjnych Poradni dla Obywateli, Baku, Azerbejdżan (2006)

“International visitors program” organizowany przez Department of State, Accountability in Government and Business, USA (2004)

Konferencja międzynarodowa na temat walki z korupcją, Seul, Korea Południowa (2003)


Poprzednie zatrudnienie: JUSTICIA Advokatio & Consultatio, s.r.o, Michalská 3, Bratysława (2000-2002)

Kancelaria Adwokacka Bugala, Ďurček, Roštár, Bušniak, Slovák and partners, Radvánska 29, Bratysława (2002-2005)

Kancelaria Adwokacka Pavel Nechala & Co., Nitrianska 3, Bratysława (2005-2010)

Kancelaria Adwokacka Nechala & Co. s.r.o., Nitrianska 3, Bratysława (2010)

Doświadczenie:

 • przygotowanie dokumentacji umownej, opinii i analiz w różnych dziedzinach prawa, głownie dla klientów pracujących w branży reklamowej, mediów elektronicznych, w służbie zdrowia, budownictwie, usługach pocztowych, usługach technologii informacyjnych, samorządach terytorialnych, przemyśle loteryjnym,

 • świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego w związku z łączeniem, rozdzieleniem i transformacją spółek,

 • doradztwo prawne i reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy spółki w zakresie ochrony ich interesów w spółce,

 • egzekucja wierzytelności klientów i dochodzenie ich praw przed rozpoczęciem postępowania sądowego, negocjacje stron przeciwnych, przygotowanie porozumień o ugodzie i ugod sądowych, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

 • audyt prawny spółek dla klientów działających w różnych branżach,

 • świadczenie usług doradztwa prawnego grupie wierzycieli, którzy dochodzą zaspokojenia swoich wierzytelności od dłużnika, przygotowywanie propozycji rozwiązania i dalszego postępowania w sprawie, kontakty z dłużnikiem, sądami i innymi osobami,

 • reprezentowanie klientów w sporach o nazwę domeny, ustalenie prawa własności do nieruchomości, w związku z egzekucją wierzytelności i w innych postępowaniach związanych z działalnością spółek, dochodzenie prawa spółki do odszkodowania od podmiotu zarządzającego w imieniu i na rzecz wierzycieli spółki,

 • przygotowywanie skarg za naruszenie swobód i praw podstawowych składanych do Trybunału Konstytucyjnego,

 • doradztwo prawne dla spółek zagranicznych wchodzących na rynek słowacki, w tym pośredniczenie w usługach niezbędnych do pomyślnego rozpoczęcia działalności,