Skaly

Novinky & médiá

Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. prijme študenta práva na pozíciu Právny asistent

Utorok, 21. Apríl 2015

Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Právny asistent/ asistentka.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Utorok, 15. Júl 2014

Dňa 12. júna 2014 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Právne aspekty Cloud computing-u

Štvrtok, 12. Jún 2014

JUDr. Pavel Nechala a JUDr. Kamila Semešová z advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o. sa zúčastnili pracovného stretnutia „Právne aspekty Cloud computing-u“.

Seminár Riziká a príležitosti vyplývajúce z aplikácie pripravovaného zákona o trestnej zodpovednosti

Nedeľa, 04. Máj 2014

JUDr. Pavel Nechala sa dňa 23.04.2014 zúčastnil seminára na tému "Riziká a príležitosti vyplývajúce z aplikácie pripravovaného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb", ktorý zorganizovala spoločnosť Surveilligence v rámci cyklu odborných seminárov Let's Talk about Fraud, kde vystúpil s príspevkom na tému Whistle-blowing – jadro compliance programu každej firmy.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Pondelok, 16. December 2013

Dňa 30. apríla 2013 bol v parlamente prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 28. mája 2013 pod číslom 122/2013.

Strana:  <  1 2 3 4 >