Skaly

Novinky & médiá

Nová povinnosť pre prevádzkovateľov e-shopov

Pondelok, 18. Január 2016

Nová povinnosť pre prevádzkovateľov e-shopov

Od 09.01.2016 majú prevádzkovatelia e-shopov povinnosť uverejňovať na svojej stránke informáciu o možnosti alternatívneho online riešenia sporov medzi obchodníkom a zákazníkom prostredníctvom európskej platformy RSO (riešenie sporov online). Táto povinnosť vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.06.2013, ktoré sa uplatňuje od 09.01.2016 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť skôr. Povinnosť informovať spotrebiteľov o existencii možnosti online riešenia sporu je upravená v článku 14 nariadenia, pričom tento článok nadobudol účinnosť práve 09. januára tohto roku.

Špecifikom Nariadenia ako prameňa európskej legislatívy je pritom jeho priama záväznosť, vykonateľnosť a uplatniteľnosť. To znamená, že nie je potrebné vydávať nijaké osobitné slovenské právne normy a povinnosti uvedené v nariadení priamo zaväzujú osoby v jednotlivých členských štátoch únie.

Späť na novinky