Skaly

Novinky & médiá

Register partnerov verejného sektora

Štvrtok, 26. Január 2017

Povinnosť registácie podľa nového "protischránkového" zákona.


Dňa 1. 2. 2017 nadobúda účinnosť tzv. "protischránkový" zákon - Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora vzniká fyzickým a právnickým osobám, ktoré vstupujú do právnych vzťahov so subjektmi verejného sektora a spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa tohto zákona. Cieľom zákona je vytvorenie verejne dostupného registra obsahujúceho vlastnícku štruktúru subjektov, ktoré prijímajú verejné zdroje. V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na mailovej adrese registerpartnerov@advocate.sk.

Späť na novinky