Skaly

Právne služby

Predmetom činnosti advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o. je poskytovanie právnych služieb právnickým osobám aj fyzickým osobám v širokom spektre odvetví slovenského právneho poriadku. Klientmi advokátskej kancelárie sú pritom slovenské aj zahraničné subjekty, nakoľko advokátska kancelária poskytuje služby aj v angličtine, nemčine a v prípade potreby dokáže zabezpečiť služby aj v iných cudzích jazykoch. Znalosti a skúsenosti právnikov advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o. zahŕňajú nielen právne oblasti súkromného práva, ale aj verejného práva.