Advokátska kancelária Nechala & Co. s .r. o.

december 10, 2018

Nezodpovedný výber zodpovednej osoby

GDPR zásadne mení postavenie zodpovednej osoby. Formalizmus už nebude stačiť. Ste pripravení? Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu za oblasť spracúvania osobných údajov nie je v slovenskom právnom […]
november 26, 2018

Akých chýb sa vyvarovať pri zavádzaní GDPR?

Realita niekoľko dní pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia aj na Slovensku nie je príliš priaznivá. Na jednej strane získala ochrana osobných údajov pozornosť ako nikdy pretým, […]
november 10, 2017

BLOG – Dôvody sprísnenia regulácie ochrany osobných údajov

Obrovský záujem o problematiku nového Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a jeho implementácia v slovenských podmienkach odštartovala novú úroveň záujmu o tému ochrany osobných údajov pri […]
október 19, 2017

Koniec rýchleho zbavovania sa spoločností!

Cieľom novely Obchodného zákonníka je zastaviť zlučovanie spoločností za účelom zbavenia dlhov, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Pred niekoľkými […]