Novinky

apríl 17, 2019

Povinný zápis konečného užívateľa výhod pre všetky spoločnosti

Koncom roka 2018 prišla na Slovensko ďalšia významná zmena v oblasti korporátneho práva. Na základe tzv. štvrtej AML smernice, ktorej účelom je potláčanie prania špinavých peňazí a […]
december 10, 2018

Nezodpovedný výber zodpovednej osoby

GDPR zásadne mení postavenie zodpovednej osoby. Formalizmus už nebude stačiť. Ste pripravení? Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu za oblasť spracúvania osobných údajov nie je v slovenskom právnom […]
november 26, 2018

Akých chýb sa vyvarovať pri zavádzaní GDPR?

Realita niekoľko dní pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia aj na Slovensku nie je príliš priaznivá. Na jednej strane získala ochrana osobných údajov pozornosť ako nikdy pretým, […]
november 10, 2017

Dôvody sprísnenia regulácie ochrany osobných údajov

Obrovský záujem o problematiku nového Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a jeho implementácia v slovenských podmienkach odštartovala novú úroveň záujmu o tému ochrany osobných údajov pri […]
október 19, 2017

Koniec rýchleho zbavovania sa spoločností!

Cieľom novely Obchodného zákonníka je zastaviť zlučovanie spoločností za účelom zbavenia dlhov, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Pred niekoľkými […]
marec 16, 2017

Dôležité upozornenia pri zápise do Registra partnerov verejného sektora

Neúplne alebo nesprávne vykonanie registrácie nebude prekážkou pre vykonanie zápisu, bude však hrozbou, ktorej naplnenie môže nastať kedykoľvek. Frustrácia a nespokojnosť slovenskej verejnosti priniesla prekvapenie vo voľbách […]
február 8, 2017

5 dôležitých faktov o Registri partnerov verejného sektora

Zákonná úprava prináša nielen časové, ale aj finančné náklady, ktorých opodstatnenosť môžu preukázať iba konkrétne výsledky. Na výsledky si ale bude potrebné počkať dlhšie. Čo musíme […]
apríl 14, 2016

Politici zásadnú zmenu neprinesú

Môžu k zlepšeniu stavu spoločnosti prispieť podnikatelia? Frustrácia a nespokojnosť slovenskej verejnosti priniesla prekvapenie vo voľbách aj po nich. Na dvoch hlavných odkazoch týchto volieb sa však […]